Jakie probówki do badań diagnostycznych krwi?

Pytając, jakie probówki do badań wykorzystuje się podczas popularnych zadań diagnostycznych, wypada uzmysłowić sobie, jakie są cele przeprowadzania takich pomiarów. O tym, że pobieranie krwi może mieć wiele oblicz, wiedzą doskonale osoby pracujące w branży medycznej. Wystarczy jednak opowiedzieć o kolorowym świecie służących do tego probówek, by rozjaśnić tę kwestię także w głowach laików.

Jakie probówki do badań mają w rękach pracownicy medyczni i laboranci?

Zasadniczo, dla nic nie podejrzewającego oka osoby niepracującej w laboratorium, wszystkie probówki wyglądają bardzo podobnie. To wąskie, szklane naczynia o wydłużonym kształcie, których spód jest idealnie zaokrąglony. Poszczególne typy probówek można rozróżnić dzięki kolorom uszczelniających je korków – choć oczywiście ów kolor to zaledwie symbol tego, czym odznacza się dane naczynie laboratoryjne tego typu. Pobrana do strzykawki krew powinna niezwłocznie trafić do odpowiedniego rodzaju probówki – by możliwe stało się przebadanie próbki pod żądanym kątem.

Do podstawowych badań pełnej, pobranej z żyły krwi, służą probówki fioletowe – umieszczony we wnętrzu każdej z nich wersenian potasu umożliwia późniejsze przeprowadzanie badań biochemicznych oraz genetycznych pobranej próbki. Planując oznaczanie poziomu glukozy we krwi, należy umieścić próbkę w probówce szarej, wzbogaconej o szczawian potasu i fluorek sodu. Należące do zakresu badań profilaktycznych kontrolowanie OB. Wymaga użycia probówki czarnej, w której znajduje się działający przeciwkrzepliwie cytrynian sodowy. Jeśli medycznym problemem jest krzepliwość krwi danego pacjenta, próbka wędruje do probówki niebieskiej – wewnątrz której znajduje się cytrynian trójsodowy. Chcąc zbadać garnitur chromosomowy pacjenta, a więc przeprowadzić badania cytogenetyczne, należy umieścić próbkę jego osocza w probówce zielonej, w której znajduje się heparynian litu. Ostatnia z laboratoryjnych probówek ma kolor czerwony i jest przeznaczona do przechowywania surowicy (która później będzie badana biochemicznie lub immunochemicznie).

Jak można się domyślić, każda próbka pobrana do probówki musi zostać lekko wstrząśnięta – by krew została poddana działaniu tych odczynników, które czynią poszczególne naczynia specjalnymi pojemnikami.